SEZNAM KURZU

Děti se učí základní kroky z aerobiku, mají však pro ně své motivační pojmenování. Díky hudbě se učí rozeznávat rytmus. Využívají se různé pomůcky – míčky různé velikosti, obruče, švihadla , šátky aj. Pomocí hry a zvláštního názvosloví se do lekce zařazují cviky na správné držení těla, vždy posilujeme břicho a mezilopatkové svaly a protahujeme svaly posturální. Používá se speciální hudba pro aerobic v mírném tempu. Cvičení probíhá formou hry nebo soutěže, popř . ve dvojicích, s náčiním, v různých útvarech apod. Ke konci hodiny patří hry pro rozvoj všestranných pohybových schopností, kde se využívají pohybové činnosti z gymnastiky, atletiky, kolektivních her.

Děti se učí základní kroky z aerobiku, mají však pro ně své motivační pojmenování. Díky hudbě se učí rozeznávat rytmus. Využívají se různé pomůcky – míčky různé velikosti, obruče, švihadla , šátky aj. Pomocí hry a zvláštního názvosloví se do lekce zařazují cviky na správné držení těla, vždy posilujeme břicho a mezilopatkové svaly a protahujeme svaly posturální. Používá se speciální hudba pro aerobic v mírném tempu. Cvičení probíhá formou hry nebo soutěže, popř . ve dvojicích, s náčiním, v různých útvarech apod. Ke konci hodiny patří hry pro rozvoj všestranných pohybových schopností, kde se využívají pohybové činnosti z gymnastiky, atletiky, kolektivních her.

Výuka dětí je založena na skutečnosti, že již malé děti dokáží rozlišit mateřský a cizí jazyk, a zároveň využívá jejich mimořádné schopnosti učení, která je ve věku od 1 roku až do 8 let nejproduktivnější, a proto si děti v tomto věku osvojují nové poznatky nejsnáze. Naše výukové metody jsou sestaveny tak, aby dítě pozitivně motivovaly a podporovaly tak přirozený proces učení se jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a sounáležitosti s ostatními dětmi ve skupině.

Výuka dětí je založena na skutečnosti, že již malé děti dokáží rozlišit mateřský a cizí jazyk, a zároveň využívá jejich mimořádné schopnosti učení, která je ve věku od 1 roku až do 8 let nejproduktivnější, a proto si děti v tomto věku osvojují nové poznatky nejsnáze. Naše výukové metody jsou sestaveny tak, aby dítě pozitivně motivovaly a podporovaly tak přirozený proces učení se jazyku. Jednotlivé lekce jsou plné písniček, her, obrázků, hraček, výtvarných a pohybových aktivit, které dětem kromě motivace k učení se a zábavy přináší také důležitý pocit sebevědomí a sounáležitosti s ostatními dětmi ve skupině.

Výuka baletní přípravky je určena všem dětem, které rády tančí, mají radost z pohybu a hudby. Ve výuce baletu se děti naučí nejen jeho základní prvky, ale tancem a hudbou rozvíjejí svojí fantazii, zdravé sebevědomí, hudební a prostorové cítění.Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat.

Cvičení s dětmi za aktivní účasti dospěláků. Je zaměřeno na rozvoj pohybového aparátu dítěte, ale také na jeho smyslové vnímání, doprovázené říkankami, zpěvem, úkoly na rozvoj motoriky. V neposlední řadě učí děti spolupráci jak s dospělými, tak s ostatními dětmi. Pro děti ve věku cca 18 - 36 měsíců. Děti již vědí, co všechno se dá provádět a předvádět, ale jak to všechno udělat i ve spolupráci s kamarádem a tak, abychom si to všichni užili? To se dozvíte na našem kurzu!

Kroužek Gymnastika hrou s prvky tance a baletu je zaměřen na celkový rozvoj tělesného aparátu spolu s rozvojem citového a rytmického vnímání. Lektorka se zaměřuje na gymnastickou průpravu s využitím obručí, míčů, tyčí, stuh a trampolínek, správné držení těla a schopnost vnímat a vyjádřit hudbu i rytmus. Děti se formou hry učí správně koordinovat a formovat své tělo. Postupně se naučí jednoduché choreografie i složitější sestavy.

Kroužek Gymnastika hrou s prvky tance a baletu je zaměřen na celkový rozvoj tělesného aparátu spolu s rozvojem citového a rytmického vnímání. Lektorka se zaměřuje na gymnastickou průpravu s využitím obručí, míčů, tyčí, stuh a trampolínek, správné držení těla a schopnost vnímat a vyjádřit hudbu i rytmus. Děti se formou hry učí správně koordinovat a formovat své tělo. Postupně se naučí jednoduché choreografie i složitější sestavy.

Cílem kroužku "Hrajeme si s písničkou" je hravou formou zapojit děti do vnímání a prožívání hudby a rytmu za pomoci známých i méně známých písniček pro děti. Během kroužku děti zpívají a tančí jednoduché tanečky. Část lekce bude věnovaná "muzicírování" na perkuse (ozvučná dřívka, rumba koule,...). Dále si v každé lekci zároveň budeme povídat o určitém tématu a k tomuto tématu si zazpíváme a zatancujeme písničku, povíme básničku a téma propojíme i s krátkým tvořením (vybarvování, lepení, ...)

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat.

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Sportovní kroužek pro nejmenší, zábavné cvičení s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod., zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z pohybu jako takového.

Sportovní kroužek pro nejmenší, zábavné cvičení s obručemi, míči, padákem, skákacími pytli, překážkami, kužely apod., zaměřené na protažení a rozhýbání celého těla, zvyšování obratnosti, získání zkušeností s pohybem při skupinových aktivitách, spoluprací při hrách a především na získání radosti z pohybu jako takového. Nejmenším dětem pomohou při cvičení rodiče.

Taneční škola Angels vychovává malé tanečníky od útlého věku. Podchycuje první taneční krůčky v pohybové přípravce, rozvíjí taneční talent dětí a připravuje je na přestup do dalších, vyšších tanečních kategorií. Po základní taneční a pohybové přípravce přibývají nové a složitější taneční kroky. Základem je klasická taneční technika, výrazový tanec, taneční improvizace, moderní a jazzový tanec. Naši žáci si vyzkouší mnoho tanečních stylů a sami si pak mohou vybrat kterému se chtějí věnovat. Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních tanců. Lektorka využívá známých lidových a dětských písniček k navození radostné atmosféry a chuti se koordinovaně hýbat. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Taneční škola Angels vychovává malé tanečníky od útlého věku. Podchycuje první taneční krůčky v pohybové přípravce, rozvíjí taneční talent dětí a připravuje je na přestup do dalších, vyšších tanečních kategorií. Po základní taneční a pohybové přípravce přibývají nové a složitější taneční kroky. Základem je klasická taneční technika, výrazový tanec, taneční improvizace, moderní a jazzový tanec. Naši žáci si vyzkouší mnoho tanečních stylů a sami si pak mohou vybrat kterému se chtějí věnovat. Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí kratší choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s prvky nejrůznějších tanečních technik. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Taneční škola Angels vychovává malé tanečníky od útlého věku. Podchycuje první taneční krůčky v pohybové přípravce, rozvíjí taneční talent dětí a připravuje je na přestup do dalších, vyšších tanečních kategorií. Po základní taneční a pohybové přípravce přibývají nové a složitější taneční kroky. Základem je klasická taneční technika, výrazový tanec, taneční improvizace, moderní a jazzový tanec. Naši žáci si vyzkouší mnoho tanečních stylů a sami si pak mohou vybrat kterému se chtějí věnovat. Tancování je zaměřeno na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně se naučí kratší choreografie, u starších dětí i složitější sestavy s prvky nejrůznějších tanečních technik. Pravidelně jsou pořádány ukázkové hodiny pro rodiče, kde si děti vyzkouší vystoupení před svým prvním obecenstvem.

Pro malé výtvarníky je připraveno seznámení s různými technikami a jejich možnostmi. Svou nekonečnou fantazii tak mohou konečně zpracovat v reálnou podobu. Každá lekce je samostatným projektem, na jehož konci je hotový výrobek, který si mohou odnést.