Sokol Mratín


Jako každoročně jsme​​ pro Vaše děti připravili letní příměstský tábor ve spolupráci s T.J. Sokol Mratín. Příměstský tábor v Sokole Mratín je určen pro děti od 5 do 12 let. Zahrnuje denní program od 8:00 do 17.00 hodin.16.7 - 20.7.2018 - Piráti z Karabiku

Všichni na palubu, za chvilku vyplouváme! Je třeba najít prastarou mapu a vydat se na cestu k pokladu. Času je málo a úkolů mnoho. Čeká nás týden plný zábavy, týmové práce, kreativního tvoření a radosti ze splněných úkolů. Nezapomeňte dobře rozložit své síly a připravit se na opravdu nabitý týden.13.8 - 17.8.2018 - Sportovní tábor

Další sportovní tábor plný různých sportů a her pro všechny děti, které se rády hýbají a nesedí doma. I v tomto turnusu bude zapotřebí pořádně zabrat a získat pro své družstvo co nejvíc bodů. Někdo je dobrý běžec, někdo má zase přírodopisné vědomosti. Každý z vás je v něčem dobrý a proto je důležité pracovat v týmu, aby jste si společně pomáhaly. Čeká nás týden plný zábavy, týmové práce, kreativního tvoření a radosti ze splněných úkolů. Nezapomeňte dobře rozložit své síly a připravit se na opravdu nabitý týden. Na konci týdne nás čeká honba za pokladem.O děti se starají kvalifikovaní lektoři, kteří se jim plně věnují po celý týden a vymýšlí jim zábavný a kreativní program.


První den tábora je nutné odevzdat:

  • Potvrzení zákonných zástupců
  • Potvrzení od lékaře
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny


Cena:​ 2 500 Kč/týden/dítě (včetně jídla a pití)


Stravování:

V ceně týdenního turnusu je zahrnut oběd a dvě svačiny a pití po celý den. Stravování zajišťuje restaurace sousedící se Sokolem.


Program:

08:00 - 08:30 Předávání dětí lektorům/td>
08:30 - 09:00 Minidisko
09:00 - 09:30 Seznamovací a tématické hry
09:30 - 10:00 Svačina
10:00 - 12:00 Dopolední program - sportovní hry, procházka
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 14:00 Polední klid (menší děti spánek, větší děti společenské hry, výtvarné aktivity)
14.00 - 14.30 Svačina
14.30 - 16.30 Odpolední program - plnění úkolů celotáborové hry, sportovní hry
16.30 - 17.00 Předávání dětí rodičům

Další informace:

Vaše případné další dotazy nám prosím pošlete na email adresu barbora.svobodova@andelky.cz.


Rezervační formulář

16.7 - 20.7.2018

Vaše jméno: *
Vaše Příjmení: *
Kontaktní telefon: *
Kontaktní email: *
Jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Rok narození dítěte: *
Poznámka:

Celková cena: 0

* Povinné položky


Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů

Odesláním přihlášky se mnou vyplněnými osobními údaji mými a osoby, jíž jsem zákonný zástupce ve výše uvedeném formuláři výslovně prohlašuji, že až do odvolání souhlasím se zpracováním mých poskytnutých osobních údajů jakož i poskytnutých osobních údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, a se zařazením těchto údajů do databáze uživatelů společnosti Nomitte s.r.o., se sdílem Potoční 56, Úžice, 277 45, IČ: 24682900, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Tento souhlas může být kdykoli písemně odvolán na adrese společnosti Nomitte s.r.o.. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlasím s jejich použitím především k marketingovým účelům, zasíláním obchodních sdělení, nabídek apod. Jsem informován o svém právu na přístup ke svým osobním údajům a osobních údajů osob, jichž jsem zákonným zástupcem, na jejich opravu a o dalších právech stanovených právními předpisy

Souhlas s obchodními podmínkami

Obchodní podmínky - Nomitte

Souhlasím se zveřejněním fotografií

Souhlasím se zveřejněním fotografií pořízených na kroužcích, táborech, jiných aktivitách atp., které mohou zachycovat moje dítě. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách www.andelky.cz nebo na facebooku a mohou být použity k PR účelům. (Souhlas není vyžadován k odeslání přihlášky.)